BLOKE ÇEK

Keşidecisl tarafından ödemenin durdurulduğu çek için “bloke çek” terimi kullanılır. Ödemenin durdurulmasından anlaşmazlığın çözümüne kadar çek bloke edilir.
Yasalarımıza göre, keşidecinin ölümü, iflası veya medeni haklarını kaybetmesi, çekin geçerliğini bozmaz. Yalnız süresi içinde ibraz edilmiş çeklerden keşideci cayabilmek tedîr. Keşidecinin ya da sahibinin rızası olmaksızın elinden alınmış çeklerin de ödenmesi durdurulabilir. Kaybolmuş ya da çalınmış bir çekin istirdadı için ibraz edenin kötü niyetini veya ağır kusurunu isbat etmek gerekmektedir.
Bankalar bir çeki tasdik ederek ödeneceğine garanti verdikleri vakit, karşılığını emniyete almaktadırlar. Bu takdirde bloke edilen çek değil karşılık (provizyon) dır. Ancak karşılığı bloke edilen çeklere de bloke çek diyenler olmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*