BİST özerk midir?

Uluslararası borsalarla kıyaslandığında oldukça kısa bir geçmişi olan Türk Borsası’nın (İMKB) özerkliği, zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Borsanın vesayet altında olduğu, hareket alanının sınırlı olması nedeniyle işlevlerini etkin bir şekilde yerine getirmediğinden şikayet edilmiştir.

Gerçekten de kısa bir süre öncesine kadar İMKB, en küçük harcamasını ve en alt kademedeki bir personelin işe alimim dahi SPK’nın iznini alarak yapabiliyordu. Ayrıca borsada faaliyet göstermek isteyen aracı kurum ve bankaların SPK’dan “faaliyet izni” ve “Borsa Bankerliği Belgesi” alması yeterliydi. İMKB bu kurumların borsa üyeliklerini otomatik olarak kabul etmek zorundaydı.

İşte İMKB’nin bu yetkisizliği, doğal olarak hareket alanını da daraltıyor ve fonksiyonların icra etmesini engelliyordu. Bu durum. sıkça eleştiri konusu oluyordu. Sonuçta Mayıs 1992’de yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu, borsaya mali ve idari özerklik getirdi. Buna göre İMKB artık, özel bütçesini kendisi yapabiliyor. Bütçeleri ve personel atamaları, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul’ca kesinleştiriliyor. Ayrıca aracı kurumların borsada faaliyet gösterebilmeleri için önce SPK’dan “Yetki belgesi” almaları, sonra da İMKB’den “Borsa Üyelik Belgesi” almaları zorunlu kılınmıştır. İMKB, üyelik başvurusunu kabul etmediği takdirde sözkonusu kurum, hisse senedi alım satım yapamaz.

Özetle, son yapılan yasal düzenlemelerden sonra İMKB’nin özerk bir borsa haline geldiğini söyleyebiliriz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*