BİST Endeksi’nin formülü şöyledir.

n= Endekse dahil olan şirket sayısı i= 14Den “n”ye kadar olan değer atanan değişken g= Endeksin hesaplandığı gün b= Baz (Endeksin temel alındığı zaman)
BİST Endeksi g= “g” günüdeki BİST endeksi Fig = Vnci şirkete ait hisse senedinin “g” günündeki fiyatı
HS ig = Vnci şirkete ait hisse senedinin “g” günüdeki toplam hisse senedi sayısı
HAO ig = “i” nci şirketin hisse senetlerinin “g” günündeki halka açık oranı.
Fis = “i” nci şirkete ait hisse senedinin baz(b) dönemizdeki fiyatı
HS ib= Ynciu şirkete ait hisse senedinin baz (b) dönemin deki toplam hisse senedi.
HAO ib =Ynci şirketin hisse senetlerinin baz (b) dönemindeki halka açıklık oranı.
Soru 247: Endekste hangi durumlarda düzeltme yapılır?
Gerek BİST Bileşik Endeksinin gerekse alt endekslerin (Sanayi endeksi ve mali endeks) sürekliğinin sağlanabilmesi için “baz dönemi piyasa değerinde ” aşğıdaki durumlardan herhangi birisini veya daha fazlasının ortaya çıkması halinde düzeltme yapılır.
1 Endeks kapsamındaki şirketlerin bedelli sermaye arıtırımı yapması halinde,
2 Endeksten şirket çıkması halinde ,
3 Endekse , yeni şirket eklenmesi halinde ,
4 Endeksteki şirketin halka açıklık oranının değişmesi halinde,
5 Buna karşılık şirketlerin bedelsiz semaye arttırımına gitmeleri veya temettü kuponlarının kesimi durumunda ise endekste herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*