Bir yatırımcı istediği miktarda kredili menkul kıymet işlemi yapabilir mi ?

Hayır. İlgili tebliğe göre , bu tür işlemlerde yatırımcının belirli oranda özkaynağa sahip olması gerekir. Tebliğe göre , kredili menkul kıymet işlemi yapmak isteyen bir yatırımcı, nakit ya da merkul kısmet olanak, işlem yapılacak tutarın en az %50’sini özkaynak olarak yatırmak zorundadır. Özkaynak olarak menkul kıymet getirildiğinde , aracı kurulşların bu menkul kıymet getirildiğinde , aracı kuruluşların bu menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin tamamı ya da belirli bir oranını özkaynak
olarak kabul etmek yetkisi vardır.
Kredili menkul kıymet işlemlerinin devamı süresince başlangıçta yatırılan özkaynağın en az %35 oranında korunması ya da sözleşmed e daha yüksek bir oran belirlenmişse bu oranın altına düşülmemesi gereklidir. Özkaynak .belirtilen oranların altına düştüğünde 2 iş gününü geçmemek üzere sözleşmede belirtilen süre içinde tamalanması zorunludur. Tamamlanması halinde, özkaynak olarak verilen menkul kıymetlerin satılıp kredi hesabının kapatılma yetkisi, aracı kuruluştadır.
Kredili izlem yapabilmek için aracı kuruluşa yatırılan öz kaynağın cari piyasa değerinin, başlangıçta yatırılması gereken özkaynak oranınnı üzerine çıkması halinde yatırımcının, kendi hesabından nakit çekme ya da aracı kurluşca kabul edilmesi halinde ilave kredili izlem yapma hakkı vardır. Sözkonusu izlemlerden doğan ve yatırılmması gereken en az özkaynak, ya da özkaynak açığıolması durumunda bu miktar, yatırımcının yazılı bir talimatı ile aracı kuruluş nezdindeki diğer hesaplarda bulunan nakit ve menkul kıymetler, teminat veya karşılıklı olarak kapatılabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*