Bilânçonun aktif ve pasif olması

PASİF

Sözcük anlamı; teşebbüs sahibi olmayan, başkasının etkisine kapılan demektir. Muhasebe terimi olarak; bir mal varlığı üstünde etki yapan, para ile değerlendirilebilir borç ve yükümlülüklerin toplamıdır. Yani bir işlötmede kısa ve uzun vadeli borçlar ve alacak bakiye veren hesapların hepsidir.

Bilânçonun aktif ve pasif olmak üzere iki tarafı vardır; Aktif tarafında mevcutlarla alacaklar ve varsa zarar, pasif tarafında ise sermaye, borçlar ve kâr unsurları yer alır. Diğer bir deyimle bilançonun aktifi, işletmenin varlıklarını, pasifi ise bu varlıkların sağlandığı kaynakları göstermektedir.

Bilânçonun pasifi; kaynakların nerelerden sağlandığını göstermesi bakımından aynı zamanda işletmenin hukukî ve malî yapısını yansıtır. Böylece pasif taraf, müteşebbisin veya firmanın “öz sermayesi” ile borçlanarak sağladığı “yabancı sermaye” yi gösterir. Yani sermaye, yedek akçe, karşılıklar ve kâr dışında işletmeye herhangi bir şekilde verilen mevduat, açılan kredi, emanet olarak yatırılan paralar yabancı kaynak sayılır ve pasif tarafta yer alır. Aktif ve pasif toplamları daima birbirine eşit olmalıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


18 − = 12