BİLANÇO ANALİZİ

Bilançoyu, kısaca bir “işletmenin aynası” diye tanımlayabiliriz Gerçekten bilanço, işletmenin mali ve maddi durumunu olduğu gibi, kâr ve zarar hesabiyle birleştirildiği takdirde işletme faaliyetinden alınan sonucu gösteren denkleşmiş bir hesap cetvelidir. ( Bilanço)
Bilançonun asıl amacı; İşletmeye ait, belirli bir süre içindeki değer ilişkilerini gözle görülür bir hale getirmektir.
İşletmenin belli bir süre içindeki ekonomik durumu hakkında bilgi vermeyi sağlat. Kâr ve zarar hesabının incelenmesiyle de işletmenin başarısı anlaşılır ancak, bu konu
da doyurucu bir sonuca varabilmek için gerçek belgelere dayanarak düzenlenmiş bir bilanço olması şarttır. Aksi halde elde edilen bilgi, işletmenin gerçek durumunu yansıtma yacaktır.
Bilançoyu incelerken özellikle o hesap dönemine ait olup yönetim kurulu ve denetçiler raporlarında sözkonusu edilmiş sorunları ve işletme faaliyetini ilgilendirdiği halde henüz bilançoda yer almamış birtakım özellikleri dikkate almak gerekir. Bundan başka işletmenin kefalet, teminat ve taahhütler! gibi işler dolayısıyla kabullendiği yükümlülükler, işletmedeki devir, devir sür’ati, sipariş miktarı hesaba katılmalıdır.
Analiz için; önce işletmenin maddi ve maddi olmayan, taşınır ve taşınmaz değerlerinin “kıymet takdiri’ sorununu incelemek zorunluğu vardır. İhmale gelmez, çünkü kıy mef takdiri sorunu genel varlığı olduğu kadar, işletmenin sonuç hesabını yani kâr ve zarar hesabını da etkiler. Örneğin
Bilançosunun tanziminde gerçek kıymeti 100.000. olan makineyi 150.000. liradan gösteren bir işletmeci, mevcutlarını 50.000. artırmış ve kârını da o ölçüde fazla göstermiş olur; ya da bunun tersi olabilir.
Bu bakımdan bilançoda mevcutların kıymet takdiri sorunu, işletme ekonomisinin olduğu gibi iktisadi hayatın da devamlı olarak uğraşmak zorunda kaldığı sorunlardan biridir.

ANALİZ TEKNİĞİ
Bilançoyu çeşitli yönleriyle inceleme, bir bilgi ve ihtisas işidir. Genel olarak, bu alanın İcaplarına uygun mesleki tecrübesi olan, özellikle işletme ekonomisi konularına ve muhasebeye gerçekten alışkın kimseler analizde başarılı olurlar. Bundan başka, bilanço analizinin sınırları içerisine giren çeşitli sorunları ve ayrı ayrı hesapların bu iş için olan özelliklerini ve önem derecelerini bilmek, çeşitli hesap gruplarını tanımak lâzımdır.
Bilanço analiziyle bir işletmedeki iktisadi faaliyeti ve işletme durumlarını çeşitli bakımlardan inceleme ve aydınlatma sözkonu
sudur. Bilanço analizleri çoğunlukla bu önem
li sorunlara ait esaslar ve sonuçlar elde etmek, fikirler edinmek ve ona göre hareket etmek amacıyle yapılır.
Bilanço analizi aslında, şu konuların aydınlanması için yapılır
1. Kredi bakımından,
2. Rantabilite bakımından,
3. Likidite (işletmenin ödeme kabiliyeti, seyyaliyet) bakımından,
4. Mali bakımdan.
1) Kredi için analiz
Daha ziyade İşletmeden alacaklı veya İşletmeye kredi verenin menfaati açısından yapılır. Yani kredi almak isteyen bir işletmeye verilen kredinin güven altında olduğunu ve kredi miktarının yeterli olup olmadığını saptamaktadır.
Kredi güvenliği bakımından yapılacak analize ek olarak, rantabilite bakımından analiz sonucunu da dikkate almak lâzımdır. Krediyi güvenlik altına alacak mevcutların değeri ve borç faizlerinin devamlı surette ödenebilmesi, işletmenin başarı derecesine ve kazanç kabiliyetine, sağladığı kâr mikatrına ve dolayısıyle firmanın rantabilitesine bağlıdır.
Bazı hallerde açılan kredilerin nerelere sarfedildiğini bilmekte yarar vardır.
Bilançonun pasif kısmındaki hesaplardan özellikle, alacaklıların ve banka borçlarının kredi şartlarına ve vadelerine göre incelenmesi yapılmalıdır. Böylece işletmenin gerçek sermayesini tesbit edinceye kadar bu İnceleme sürdürülmelidir.
2) Rantabilite bakımından analiz
İşletmenin belli bir zaman içindeki ekonomik faaliyeti ve bu faaliyetin sonuçları hakkında fikir edinmek için yapılır. Bu analizde bilançodan başka kâr ve zarar hesabı da önemli rol oynar. Çünkü kâr ve zarar hesabı, işletmedeki faaliyetin sonuçlarını gösterir. İşletme gelirleri incelenirken, giderleri de dikkate alınır ve bunların yerine sarfe

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 53 = 57