BEYANNAME

Yazı ile bildirmek anlamına gelir. Çok çeşitleri vardır
1 Hukuki veya fiili, bir durumun varlığını duyuran veya yetkili makamlara bildirilen belge. Sayıştay’ın Millet Meclisi’ne verdiği genel mutabakat beyannamesi, harcırah beyannamesi gibi.
2 Vergi borçlarının miktarını hesaplamak için ya yükümlü tarafından ya da yükümlü adına ödemeyi yapan kuruluşlar tarafından kanuni süresi içinde vergi dairelerine verilen yazılı kâğıtlar da beyannamedir. Vergi beyannameleri gibi.
3 Maliye, Tapu ve diğer Hükümet dairelerine verilmesi kanunlarda yazılı olup da bunlardan gelir, sigorta, gümrük beyannameleri gibi imza tasdikini gerektirmeyen beyannamelerden başka Noterlerce imza ve mühür tasdikine ait beyannameler veya ticaret sicili beyannameleri de vardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


63 − 61 =