BEYANNAME USULÜ

Yükümlünün (mükellefin) vergi tarh ve tahakkukuna esas olan bir sistemdir. Gümrük, gider vergileri, gelir, servet, veraset ve intikal vergileri bu sistemin kapsamına girer.
Verginin tespiti için yapılan beyan, ya bir binanın yüzölçümü, kirası, pencere sayısı gibi dış belirtilere ya da fiyat, gelir, servet gibi matraha esas olan değerlere dayandırılmaktadır. Yükümlüden matraha esas olan unsurlar dışında, tarhın doğruluğunu sağlayan değişik bilgiler de istenmektedir.
Ayrıca, gelir ve servet vergilerine ait beyanlarda genellikle yükümlünün (mükellefin) şahsî, ailevi ve mali vaziyeti yer almaktadır. Beyan sistemi, yükümlüyü belki de istemeyeceği bir takım açıklamalara zorlaması bakımından sıkıcıdır ve Maliye görevlilerini de şüphe altında bırakabilir.
Öte yandan bu sistem, vergi idaresi ile yükümlü arasında bir işbirliği sağlamış oluyor ve vergi randımanının artmasını ve ödeme gücüne intibakını kolaylaştırıyor.
Sakıncalarına rağmen beyan sistemi, modern vergiciliğin vazgeçilmeyen bir unsuru haline gelmiştir ve yaygınlaşmıştır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 65 = 75