BEDELSİZ İTHALAT

Karşılığında dış bir ödeme veya bu nitelikte bir takas ve transfer yükümlülüğü olmadan yapılan ithalata bu ad verilir.
Bedelsiz ithalât, ticarî olabilir, ticari olmayabilir. Bedelsiz ithalatın özelliği, dışardan getirilen malın karşılığını ödemek üzere ilgililerin kambiyo mercilerinden döviz istememeleridir.
Bedelsiz ithalatta transfer sözkonusu değildir. Ancak karşılığı, ticari transfer hesaplarında kaydı bulunmayan dövizlerle ödenir. Daha önce memleketten çıkarılmış veya kaçırılmış olan dövizlerle, dışarıda elde edilen gelirlerle (işçi gelirleri) turistlerin götürdükleri para ile bedelsiz ithalatın ödenmesi
mümkündür. Şahsi hediyeler, bedelsiz7itha < lat konusu olabilir.
Kambiyo kontrolü rejimlerinde, bedelsiz ithalâta şu düşünce ile yer ve izin verilmektedir
Dışarıya kaçırılmış veya dışarıda elde edildiği halde memlekete getirilmemiş dövizler, milli ekonomi için bir kâyıptır. Bedelsiz ithalât, bu dövizlerden yararlanmayı sağlayan bir tedbir gibi görülmektedir. Aslında, bedelsiz ithalatın ekonomik sonucu, sadece milli sınırlar ötesindeki dövizlerin mal olarak memlekete dönmesinden ibaret değildir. Kârlı olması nedeniyle sırf bedelsiz İthalât yapmak üzere döviz kaçırıldığı da olmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 8 = 1