Baz Fiyat Aralığı Özel Emir Miktarı

…. 50.000 Yazılabilen maksimum lot adedinin içerdiği hisse adedinin 5 katı
50.001 100.000 Yazılabilen maksimum lot adedinin içerdiği hisse adedinin 3 katı
100.001 ve üstü Yazılabilen maksimum lot adedinin içerdiği hisse adedinin 1 katı
Bir emrin “özel emir” olup olmadığını anlamak amacıyla yapılan hesaplamada, üye tarafından önerilen fiyat yerine bazı fiyatın kullanıldığına dikkat edilmelidir.
Özel emrin minumum adetleri, “emir baz özel emir” ekranlarında her hisse senedi için ayrı ayrı gösterilir. Özel emirlerde bir üye adına sisteme girilebilecek hisse miktarında üst sınır, “blok satış” kapsamına giren sınırla şirketin ödenmiş sermayesinin % 10’u) belirlenmiştir. Kurucu ve imtiyazlı hisse senetleri, özel emir olarak yazılabilirler. Özel emirde adet lot olarak değil, hisse senedi adedi (nominal değer /1.000TL) olarak yazılır. Özel emrin marjı % 10’dur. Özel emir üzerinde kısmen işlem gerçekleştirilemez, bir bütün olarak işlem görür. Özel emri giren üye, girdiği emri, emir eşleştirilmedin önce iştal edebilir, fiyatın değiştirebilir.
Özel emirlerde miktar eşitliğinde, zaman önceliği vefiyat önceliği kuralları uyğulanabilir. Bir özel emrin zaman önceliği kazanabilmesi için, diğer özel emirlerle fiyatının ve içerdiği hisse senedi sayısının aynı olması gerekir. Miktarları farklı olmak kaydıyla, en iyi fiyatlı özel emrin diğerlerine kıyasla önceliği yoktur. Bir üye, daha az veya daha çok hisse sayısı içeren bir
emri en uygun fiyatlı emre tercih edebilir. Normal emir dosyasında eşit veya daha iyi fiyatlı ve bu emirleri karşılaya yetecek miktarda emirlerin bulunduğu durumda, özem emirler öncelikle bu emirlerle eşleşir.
Özel emir işlemleri, tescilli olarak dikkate alınnmazlar, ama miktar ve hacim hesaplamasına dahil edilirler. Gerçekleşen özel emir işlemleri, günlük bütende toplu olarak ilan edilr.
Özel emirler, sistemde manuel olarak olarak eşleştirilir.

Bunun içzin temsilci, özem emirlerin bulunduğu dosyada, kendi emri ile eşleştirmek istediği emrin üzerine Ok tuşları ile gelerek (KAYIT/GİRİŞ) tuşuna basar. Bunun üzerine sistem, otomatik olarak karşı emir yaratır ve isteği kontrole gönderir.
3 Küsurat Emirler: İşlem biriminin (1 lotun) içerdiği hisse senedi sayısından daha az miktarda hisse senedini temsil eden emirlerdir. Sisteme hisse senedi sayısı (nominal de ğer/1.000 TL) verilerek ve fiyatsız girilirler. Belirli bir anda, bir aracı kuruluşun üye temsilcileri tarafından verilen küsurat emir veya emirler toplamı, 1 lota eşit veya fazla olamaz. Küsurat emirlerin işlem görebileceği ayrı bir “Küsurat Emirler Dosyası” bulunmaktadır. Küsurat emirlerle ilgili kurallar şöyledir. Bütün küsurat emirler, fiyatsız girilir. Bütün işmeler, sistem tarafından ilgili hisse senedinin lot piyasasında işlem gördüğü en son fiyatla gerçekleştirilir. Gün içerisinde işlem yapılmamışsa, ilgili hisse senedine ait süresi dolan bütün küsurat emirler, sistem tarafından otomatik olarak gün sonunda iptal edilir. Gerçekleşmemiş süsurat emirler, fiyatsız oldukları için istenildiği zaman iptal edilebilir. Emirler, dosyaya girildikçe otomatik olarak eşleştirilir. Çapraz işlemlerin de gerçekleştirilmesi mümkündür. Tarihli giren küsurat emirler, eğer sözkonusu hisse senedinde tescilli yapılmışsa, bir sonraki esansta işlem görmek üzerne dosyada bekelemeye devam eder. Tek bir üye tarafından verilen ve işlem görmemiş olan toplam alış veya satış emirleri, küsurat işlem limiti ile sınırlıdır. Emirler işlem gördükçe ve işlem görmeyen toplam emir miktarı alış veya satış bölümüne ait işlem limitini geçmediği sürece yeni emirler girilebilir. Üye, ancak
kendi girdiği küsurat emirleri görebilir. “TAR” koşulu ile küsurat emir girilebilir.

Yorum Yaz

49 + = 55