BAYİLER HESABI

Bir işletme, fabrika, ticaretevl veya herhangi bir işletme, piyasaya süreceği kendi mallarını bir takım satıcılar eliyle sattırabi lir. Bu aslında bir emanet (consignation = konsinyasyon) işlemidir. Satılacak mallar emanet olarak bayilere (satıcılara) gönderilir. Buna karşılık satıcıdan’ teminat olarak ya bir para depozitosu veya bir banka mektubu, bir kefalet mektubu alınır, veya sadece kendisinin ticarî itibarına güvenilir. Bayi mallan sattıkça bedelini; emanet edene (kon sinyatör) gönderir ve emeği karşılığında yüzde belirli bir komisyon alır.
İşlemin şekli ne olursa olsun, hesap tutma bakımından “bayiler hesabı” ile birlikte emanet mallar ve emanet edilen mallar olarak hesap açılır. Örneğin
1 Satılmak üzere mal gönderildikçe Emanet mallar (Consignation) hesabına borç
Emanet edilen (Consignataire) hesabına emanet değeri ile alacak verilir.
2 Mallar satıldıkça Emanet edilen hesabına borç
Emanet mallar hesabına alacak yazılır.
Diğer taraftan satış bedeli üzerinden;
Bayiler hesabına borç
Satış hesabına alacak, ambar değeri üzerinden de Satış hesabına borç
Emanet ambarı hesabına alacak ve satış komisyon ve diğer masraflar için de Satış hesabına borç
Bayiler hesabına alacak kaydedilir. Böylece satış kâr ve zararı, satış hesabında birikir.
Bayiler hesabı aktif bir hesaptır. Yani hesabın yeri “borçlu hesaplar” arasındadır. Bayiden önce avans alınırsa o zaman alacaklı hesaplar arasına geçer.
BEDEL <ir Prix, Equivalent, Valeur)
Bir malın, hizmetin veya hakkın karşılığı olarak verilen mal, yapılan hizmet, ödenen para veya bırakılan hak demektir. Buna eski hukukta ödünç ve karşılık anlamına “İvaz” da denir. Bedele konu olan bir şey, bir hak, bir para, mal veya herhangi bir hukuki işlem olabilir. Ancak tarafların miktar üzerinde mutabakatı olmadıkça “bedel” hukuken bedel olamaz.
Para karşılığında işçinin verdiği iş gücü bir bedel, iş karşılığında verilen para, yemek ve barınma hakları da bir bedeldir.
Mal ve para da birbirine karşı birer bedeldir. Kitap, yazı, buluş, okutma, fikri çalışma, para karşılığı fikir hakkı bedelleri; teminat, terhin, mahsup işlemleri, hukuki işlem bedelleri niteliğindedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


78 + = 85