BAREM

Belirli formülleri değişen rakamlara ve oranlara uygulayarak her işlem için ayrı bir hesap yapılmadan kullanılan hazır cetvellerdir. Bu sistem ilk defa 1682’de uygulanmıştır. Sistemin bulucusu Bertsand François Barreme adında Fransız bilginidir. Barem sözü, adından gelmektedir.
Barem sisteminin geniş bir uygulama alanı vardır. Maaş, ücret, prim, temettü, faiz, sigorta ve tazminat hesaplarında, nakliyat tarifelerinde ve diğer matematik formüllere
gerek duyulan hallerde bu sistemden yararlanılır örneğin;
Bîr demiryolu İşletmesinin mesafe uzadıkça ton kilometre başına nakil ücreti biriminde indirme yaptığını, mal çeşidine, haftanın günlerine, yol boyundaki trafik yoğunluğuna göre esas tarifeyi zamlı ya da indirimli uygulamasını,
Yahut aylık bordrolarında gelir vergisini müterekki oranlarda, Sosyal Sigorta, emeklilik ve sendika aidatını nisbî ve Çocuk yardımını maktu olarak ve en az geçim indirimini aile durumuna göre hesaplandığını ve böyle durumlarda, ne ödeneceğini veya tahsil edileceğini barem cetveline bakarak görebiliriz.
Barem cetvelleri emekten ve zamandan sağladığı kazanç yanında hesaplarda yanlışlık ihtimalini de önlemektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


76 − 73 =