BANKNOT NEDİR?

Bugünkü anlamıyla banknot, emisyon müessesesince tedavüle çıkartılan ödeme araçlarının ya da efektif paraların adıdır, yâni kâğıt paralara “banknot” denir.
Kâğıttan paralar, genel olarak iki kısımdır
1) Karşılığı bulunan kâğıt paralar Tatbikatta daha çok Banknot olarak söylenir, ip
2) Karşılığı bulunmayan kâğıttan paralar Fransa Bankası’nın daima etkili rolü olmuş
Bunlara da sadece “Kâğıt para” denilir. tur.
Karşılığı bulunan kâğıttan paralar “banknot” altın ve gümüş esasının yürürlükte bulunduğu dönemlerde 17 19. yüzyıllar ile 20. yüzyılda Birinci Dünya Savaşına kadar süren yıllarda geniş uygulama alanı bulmuştur.
Tarihin çeşitli dönemlerinde ihraç olunan banknotlar da, karşılığı olarak gösterilen kıymetler bakımından iki bölüme ayrılmaktadır
% 100 karşılığı olan kâğıttan paraya “temsili kâğıttan para” ya da “sertifika” ve bir oran içinde yüzde yüzden az karşılığı olan paraya da “itimada dayanan (fiduciaire) kâğıttan para” denilmektedir.
Türkiye’de ilk banknot Osmanlı Bankası tarafından çıkartılmıştır.
Büyük ekonomik bunalımı izleyen yıllarda dünya paraları ile altın arasındaki bağ kopmuştur. Milli paralar, kıymetli madene konvertibl olmaktan çıkmıştır. Altın standardının yerine cebrî tedavül rejimleri konulmuş, tedavüldeki paralar, kaime niteliğini al mıştır. Tedavüldeki paralar kaime niteliğini aldıktan sonra, bunların üzerindeki banknot kaydı muhafaza edilmiştir.
Merkez Bankalarının hesap vaziyetlerinde emisyonun, tedavüldeki banknotlar ‘başlığı altında gösterilmesine devam edilmiştir.
Halkımız alışkanlıkla kâğıt paraya eskisi gibi banknot demektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


2 + 6 =