Bankaya alınacak elemanın seçimi

Bu sorun, bankalar için çok önemlidir ve İşin esasını teşkil eder. Tavsiye ve iltimas gibi içten ve dıştan baskı ile alınan elemanların çoğu kez bankaya yararlı değil, zararlı oldukları görülmüştür.

Eleman seçiminde, genel olarak meslekî bilgi ve lisan asıl olmakla beraber; genel kültür, yetenek, çabuk kavrama, yapıcı ve ahlâki vasıflar aranır. Bunlar, yapılacak çeşitli sınavlar, deneyler ve araştırmalar sonunda saptanır. Böylece banka, her çeşit etkiden uzak, kendine yarayacak en uygun elemanı seçer ve kadrosuna alır.

Bankaya alınacak elemanın seçiminde uygulanabilecek diğer bir yöntem de, memur adayını önce teorik bir sınavdan geçirdikten ve mesleki bilgisi, lisanı, genel kültürü saptandıktan sonra stajyer olarak bankaya almak ve bu staj döneminde de pratik tecrübeler yaparak elemanın yetenek ve çalışma durumunu ve aynı zamanda ahlâk ve disiplin yönlerini saptamaktır. Bu usulde elemanın bankaya memur olarak alınması, staj süresinin bitmesinden sonra kesinleşir.

Bankaya eleman seçimi konusunda diğer bir usul de, sadece genel kültür sınavından geçirdikten sonra uygun olanları almak ve bunları önce bankacılık meslek kursuna vermek ve böylece yetiştirmektir. Bu kurslar süresince memur adayı münasip zamanlarda banka içinde pratik olarak çalıştırılmalıdır.

Banka memurunda aranacak vasıflar yanında, alınacak eleman için en iyi usul kanımızca budur. Tahsil derecesi (orta, lise veya yüksek) ne olursa olsun alman elemanın hemen servislere verilmesi ve diğer memurlar tarafından yetiştirilmeğe bırakılması doğru değildir, sakıncalı olabilir. Önce mesleki kursa sokulmalı, başarı gösterdikten sonra memur bankanın aktif kadrosuna alınmalıdır.

Bu sistemlerin uygulanması, hiç kuşkusuz her memleketin bankacılık yapısına göre değişebilir. Örneğin, bankaları çok ve büyük olan memleketlerde resmi meslek okullarında (yüksek iktisat ve ticaret okulu, iktisat, siyasal bilgiler, hukuk fakültesi ve ticaret liseleri, bankacılık meslek okulları) yetişmiş elemanların miktarı ve yeterliği sorunu bu konuda karar vermeğe etkin olur.
Eleman yeterli gelmiyorsa, elbette başka çarelere başvurulur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 2 = 8