Bankalarda: SERMAYE HESABI

Bankalarda ve çeşitli İşletmelerde pay sahipleri tarafından Türk lirası olarak taahhüt edilen ve tamamen ödenmiş sermayeyi gös terir pasif bir hesaptır.

Sermaye taahhüt edildiğinde; ödenmemiş sermaye hesabına borç, sermaye hesabına alacak yatırılır. Taahhüt edilen sermaye para olarak ödendikten sonra kasa hesabına borç ve ödenmemiş sermaye hesabma alacak vermek suretiyle bu hesap kapatılır. Şayet kısmen ödeme yapılmışsa ödenmemiş sermaye hesabının borç bakiyesi, sermaye sahiplerinin daha ne kadar borçlu olduklarını gösterir.

Ticaret Kanununun 272 nci maddesine göre Anonim Şirketlerin esas sermayesi

500.000. TL. dan aşağı olamaz. Ancak, Bankalar Kanununun 6 nci maddesinde bankaların koyacakları sermaye, varsa ihtiyat akçeleri ile birlikte en az 2 milyon olması şarttır. Yine aynı hükme göre bankaların şubelerine ayırabilecekleri sermaye miktarlarının;

Nüfusu 1 milyondan fazla illerde en az 5 milyon TL.

Nüfusu 500 binden fazla ve 1 milyondan az illerde en az 3 milyon TL.

Nüfusu 250 binden fazia ve 500 binden az illerde en az 2 milyon TL.

Nüfusu 100 binden fazla ve 250 binden az illerde en az 1 milyon TL.

Nüfusu 50 binden fazla ve 100 binden az illerde en az 500 bin TL.

Nüfusu 50 binden az il ve ilçelerde en az 250 bin TL. olması gerekmektedir.

Bu sınırlamanın hesabında bir bankanın aynı il ve ilçe sınırları içindeki şubeleri bir şube sayılır. Örneğin Nüfusu 1 milyonun üstünde olan Ankara ve İstanbul şehir sınırları içindeki bütün şubeler için sadece 5 şer milyon ayırmak yeterlidir.

Bunun anlamı sermayesi ve yedekleriyle

10 milyon ödenmiş sermayesi olan bir banka faaliyet için bu iki ilimizde de istediği kadar şube açabilir. Bu konuda Ticaret Ba

kanlığının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığı izin verebilir.

Bankalar, genel nüfus sayımından sonra sonuçların yayınlanmasını izleyen bir yıl İçinde şubelerine ayırmaları gereken sermaye miktarlarını yeniden düzenlemeye mecburdurlar.

Bankaların sermaye yeterliliği oranları – Katılım Bankaları Bilgi …

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 63 = 65