BANKALARDA LİKİDİTE

Likidite (Seyyaliyet) Borç ve alacakların vadelerinde paraya çevrilebilmesidir. Likiditenin bütün işletmelerde olduğu gibi, özellikle para, kredi ve sermaye işleriyle uğraşan Bankalar için de büyük bir önemi vardır ve buna önem vermek zorundadırlar.
Banka işletmeleri gerek mevduatın ve gerek açtıkları kredilerin çeşitli vadelerde olması nedeniyle, ödeme kabiliyetini sürdürebilmek için bunlar arasındaki ilişkiye dikkat ederek, arada bulunması gereken bağlılığı ve uyumluluğu sağlamaya çaba gösterirler. Örneğin; vadesiz ya da kısa vadeli mevduatın, uzun vadelerle plâse edilmesi, bankayı likidite bakımından çok zor bir duruma düşürebilir. Bu bakımdan iyi bir likidite plânı içinde çalışmak gerekir. Yalnız şurası önemlidir;
Banka, likit durumu sağlayacağım diye çok büyük paraları kasalarda atıl ve verimsiz bırakmamalıdır. Özellikle Banka parayı saklayan değil, işleten ve işletecek olan bir kuruluştur ve bu niteliğiyle ekonomik hayatta ve faaliyette büyük katkıları ve yararları olmaktadır. Likidite sorunu Banka’nın ödeme kabiliyeti ve itibariyle ilgilidir. Ya
pılacak ve dikkat edilecek hususları şöyle sıralayabiliriz
a) Bankalar, daima düzenli bir kasa plânı İçinde çalışmalıdırlar. Bu plân tahminlere ve gerçek durumlara göre hazırlanabilir. Tecrübe ve dikkat, çok doğru sonuçlar verebilecek kasa plânları hazırlamak olanağını verir ve vermiştir. Duruma göre bu plânlar günlük, haftalık ya da aylık olarak düzenlenebildiği gibi daha uzun süreli de olabilir.
b) Vadelere önem verilmelidir Kısa
vadelerle bankaya yatırılmış paralar, hesapsız ve geri alınmaları imkanı düşünülmeden, uzun vadelerle plâse edilmemelidir. Bunun için de likidite plânı yapmak (haftalık, aylık veya daha uzun süreli) şarttır.
c) Kredilerin emniyet ve sağlamlığına çok önem vermek gerekir. Aksi halde, Bankaca geri alınamayan paralar, likidite zorluğu yaratır. Sonuç fena ve tehlikeli olur.
Bu bakımdan, bankalar kredi riskini iyi dağıtmalıdır. Bir işletmeye çok büyük bir kredi açılması sonucunda bu işletme fena bir duruma girerse, Banka da zor duruma düşer. Halbuki krediler uygun bir biçimde bölünürse, risk azalır, çıkacak tehlikenin etkisi de o kadar büyük olmaz.
Ödenme kabiliyetlerini saptamak için Banka kredilerini vadeleri ve teminatlarıyle sıralamak ve bilançoda göstermek de Bankanın likiditesi hakkında bir fikir verebilir.

BANKALARDA MEVDUAT
Bankacılık işlemleri üç ana grupta toplanmaktadır
Mevduat kabulü,
Kredi verilmesi,
Diğer bankacılık hizmetleri.
Bankalarda her türlü nakdî kredi kaynağının mevduata dayandığını gözönüne alırsak, mevduat kabulünün önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Bankalarda mevduat çeşitli olarak sınıflandırılır

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


98 − 94 =