Bankalarda iş programı

Bankalarda iş programı ve plânına neden ihtiyaç duyulur
Bankalar, büyüyüp genişledikçe idare güçlükleri olur.
Banka işlemlerinde günün gereklerine göre yapısal değişiklikler meydana gelir, normal banka işlemleri dışında hizmet işleri önemli olduğundan masraflar çoğalır.
Çoğu defa rizikolu işler çoğalır ve çeşitli emniyet tedbirleri almak gerekir.
Bu önemli nedenler; Bankacılıkta çalışmaları kontrol altında bulundurmak ihtiyacını doğurmuş ve bunun sonucu olarak da Bankalar “rantabilite kontrolleri” yapmağa başlamışlardır. Bu hayati bir konudur. Rantabilite kontrollerinin yapılmasındaki çalışmaları şöylece özetleyebiliriz.
Banka muhasebesi yanında sermaye devrinin izlenmesi için işletme istatistiğine başvurmak ve gerekli girişimleri yapmak üzerinde çalışılmıştır. Yeterli olmayan bu tedbirden sonra;
Banka işlemlerinin maliyet giderlerinin ayrı ayrı hesaplaması ve bu suretle hangi işlemlerde kâr ve hangilerinde zarar edildiği saptanmaya çalışılmıştır.
Nihayet zamanla Bankalarda kalkülas yon yani saymak ve hesaplamak işi de başlayınca plân, program ve bütçe düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 83 = 88