BANKADA PERSONEL SORUNU

Büyük iktisadi bir işletme olan Bankalarda personel sorunu’nun Ticaretin bir kolu ve şubesi olan Ban önemi ve değeri üzerinde durmak lâzımdır, bankacılık bugünkü ölçüsü ile bir işletme de Gerçekten yüzyıllar boyunca gelişme ve ilermektir. Bu işletmede çalışanların; başarı el leme gösteren banka işletmelerinin ekonomik hayattaki katkıları ve gördükleri çeşitli hizmetler ve bu hizmetlerin artmış olması dolayısıyla memur sorunu birinci plânda gelir.

Bankaların gelişmesinde; varlık ve sermayeleri ne kadar güven verici ve önemli ise, personeli de o kadar büyük ve önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan memurunu iyi seçemeyen, onu iyi yetiştiremeyen ve de tatmin edemeyen bankalar her zaman gerilemeğe mahkûmdurlar.

Bugünkü banka işletmelerinin çeşitli faaliyetlerini düzenli ve mükemmel bir şekilde sür’at ve emniyetle yapabilmeleri, bankanın muhtaç olduğu ahenkli çalışmayı başarı ile sürdürebilmeleri için üzerinde titizlikle durulan ve durulması gereken önemli bir konu da Banka elemanı diğer bir deyimle iyi Banka memuru seçme ve yetiştirme sorunudur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


1 + 7 =