Bankada dış organizasyon

banka faaliyetinin gösterdiği gelişme ile orantılı olarak yabancı ülkelerde, başka bölgelerde, şehirlerde, semtlerde şubeler açmak, muhabir teşkilâtı kurmak gibi konularla ilgili bulunmaktadır.

Prensip bakımından dış organizasyon için en önemli nokta, banka faaliyetinin gösterdiği ihtiyaca göre şehir içinde ve taşrada esaslı incelemeler yapıldıktan sonra, şube, bağlı şube ve mubahir teşkilâtı bakımından lüzumlu görüleni yapmağa karar vermektir. Bu husustaki incelemeler ciddi ve esaslı bir şekilde yapılamazsa, kararlar hatalı olur.
Dış organizasyonun diğer önemli noktalarından biri de gayeyi temine hizmet edecek en iyi kuruluş yerini seçmek, şubeleri piyasa civarında merkezi ve işlek yerlerde kurmaktır.

Dış organizasyonda seyyalîyet de önemlidir. Gerektiği zaman bağlı bir şubeyi bağımsız hale getirmek ya da yeni şubeler açmak, açılmış bir şubenin bünyesini büyültmek gibi tedbirler alınır.

Bütün bu dış organizasyonun, haliyle iç organizasyonla birbirini tamamlaması bakımından sıkı bir bağlılığı vardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 53 = 60