BANKACILIKTA LİMİT

Limitin sözcük anlamı had, hudut yani sınır demektir. Ticarette ve bankacılıkta çok kullanılan terimlerdendir. Aşılmaması gereken miktar anlamına gelir. Limite bağlı kalmak, limiti aşmak, limiti muhafaza etmek deyimleri bankacılıkta kullanılır.

Ticaret işletmelerinde plânlı çalışmalar, limit tespiti konusu ile yakınen ilgilidir. Limit, herhangi bir maldan bir dönem içinde ne kadar bulundurulmasının tespiti ve ihtiyaca göre hesaplanan satın alma miktarıdır.

Limitler, ticaret işletmelerinin türüne ve branşına göre belirlenmek üzere günlük, haftalık, aylık, mevsimlik ve bir dönem için olabilir. Örneğin mevsimlik limit sözkonusu olursa bir sezon boyunca satın almalara ayrılacak para toplamı anlaşılır.

Bankalarda da şubelerin bir dönemde kullanabilecekleri plasman için limitler tespit edilir. Plasman limitleri şubelerin ihtiyacına ve sezon hareketlerine göre saptanır. Örneğin bir banka şubesinin bir yıl içinde kullandıracağı krediler toplamı o şubeye ayrılan genel plasman limiti içinde kalır, mevsimlik gelişmelere göre yeni plasman limiti tahsis edilmedikçe bu plasman limitleri aşılamaz. Bu, bir çeşit bankaların kredilerini mevcut imkânlar içinde plânlaması demektir.

Yine bankalarda, bazı giderler bir limitle sınırlandırılır Mahdut masraflar bütçesi gibi.

Limitler, tecrübelere ve elde edilen sonuçlara ve ilerdeki ihtiyaçlara göre saptanır. Gerektiğinde bunları değişen durumlara göre artırmak ve eksiltmekte dikkat edilecek önemli bir noktadır. Bunu sağlamak için de limit kontrolleri yapmak gerekir.

Bir piyasada yıl içinde olağanüstü bir ekonomik gelişme görülürse, bankanın o piyasa için ayırdığı plasmanda bir artırma yapması doğaldır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*