Bankacılık Kontrolü

Buna işletme ve faaliyet kontrolü de denir. Bankaların yönetim ve izlenen politikasının kontrolünü amaçlar. Çünkü bir bankanın para, senet, esham ve tahvilat gibi kasa ve cüzdanlarındaki değerlerin, diğer belge ve kayıtlarının tam doğru ve düzgün olması maksadı temin etmez. Bankanın ticarî sevk ve İdaresinin de iyi olması lâzımdır. Bu nedenle bankalarda muhasebe kontrolünden başkaca bankacılık kontrolü denilen piyasa ve plasman kontrolü de yapılır.
Bu araştırmada, bir yandan bankanın çalıştığı piyasanın nüfus ve potansiyeli sermaye gücü, ithalât ve ihracat hacmi, ticarî teşebbüslerin sayıları, sermayeleri, kredi, ihtiyaçları ve rakip bankaların durumu etüd edilerek piyasanın verimliliği ölçülür, diğer yandan plasmanların, sağlamlık, işleklik ve kârlılıkları incelenir.
Sağlamlık bakımından plasmanlar, finanse edilen ticari konular ve firmalara göre risk incelemesi yapılarak bankanın karşılaşabileceği risk İhtimalleri araştırılır.
Finanse edilen ticari konuların durumu, firmaların moralitesi, yetenek ve varlıkları hakkında İstihbarat yapılarak açılan kredilerin normal olup olmadığı ve risk ihtimalleri hesaplanır.
Seyyaliyet (işleklik) noktasından bankanın aktifindeki borçlu cari hesapların ve senetlerin likidite derecesi belirlenir, sermaye ve plasmanların maliyet randıman ve kârlılık sayı ve oranları hesap edilir.
Bu teftiş ve kontrol, bankalar için muhasebe kontrolünden çok önemlidir. Çünkü bankaların zarara uğraması daha çok İdare sizlikten ya da yolsuzluktan ileri gelir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


2 + 3 =