BANKA TARİF VE MAHİYETİ

Bugünkü iktisadi ve ticarî hayat içinde çok önemli yeri olan Banka; Sermaye, para ve kredi üzerine her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel ve tüzel kişilerin, devletin ve İşletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan bir iktisadi kuruluştur.

Bu tarif yeterli değildir. Çünkü zamanımızda Bankalar tarafından yapılan işler o kadar çoğalmış ve o kadar çeşitlenmiştir ki, Bankanın genel fakat tam bir tarifini yapmak artık imkânsız hale gelmiştir. Bununla beraber yukarıdaki tanımlamanın Banka için en uygunu olduğunu söyleyebiliriz.

Bugünkü bankaların mahiyetini anlayabilmek, ancak yaptıkları işleri ayrı ayrı sıralamak ve gözden geçirmekle mümkündür, aslında bu işlemler pek çoktur, yeri geldikçe görülecektir.

Yalnız şunu belirtelim ki, bankalar bugün gördükleri işler nedeniyle çok büyük önem ve değer taşımaktadırlar. Artık bir ülkenin iktisadi ve ticari durumu; o ülkedeki Bankaların sayısı, sermayesi ve mevduatının miktarı ve iktisadi faaliyet derecesi ile ölçülmektedir.

Bankaların iktisadi hayat içerisindeki en önemli fonksiyonu; paralarını biriktirmek için mevduat yapanlarla, paraya ihtiyacı olan firma ve işletmeler arasında aracı olmaktır. Diğer bir fonksiyonu, da çeşitli hizmet işleri yapmaktır. Havalede, esham ve tahvilat alım satımında, mali işlerde olduğu gibi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


97 − = 95