BANKA TAKVİMİ

Ticarette yapılan işlerin önemli bir kısmı vadelidir. Özellikle piyasada sürülen bono, poliçe gibi ticari senetler vadeli olduğundan, senet hamilleri bunları devir ve ciro etmek suretiyle vadeden önce alacaklarını tahsil etmek isterlerse, vade ile o gün arasındaki zaman için iskonto ettirirler.
İşte gerek senet iskontolarının ve gerekse mevduat faizinin hesaplanmasında, İki tarih arasındaki sürenin belirlenmesi ama cıyla kullanılan cetvele “Banka takvimi” denir. Banka takviminin çeşitli şekilleri vardır. En çok kullanılan aşağıdaki iki şekilden aöz edelim v1İ^ JkI§3
nüfusu 1 milyondan fazla şehirlerde en az
nüfusu 500.000. 1.000.000. arasında olan şehirlerde en az
nüfusu 250.000. 500.000.
nüfusu 100.000. 250.000.
nüfusu 50.000. 100.000.
nüfusu 50.000. den az şehirlerde olması şarttır.

Tabloda ayın günleri ilk kolonda gösterilmiştir. Ay kolonları ile çaprazlama o güne karşılık olan rakam bulunur ve vadeye karşılık olan rakamdan işlem gününe ait rakam çıkartılır. (Not Şubat ayının 29 olduğu yıl larda x yerine 60 rakamını almak ve ondan sonraki rakamlara 1 eklemek gerekir.) Örneğin Vadesi 7 ağustos olan bir senet 15 ma>
yısta Iskonto ettirilmek istenirse, bu İki tarih arasındaki gün şu şekilde bulunur Bi
rinci tabloda;
günler hanesindeki 7 ile ağustos kolonunun birleştiği rakam………………..219
yine günler hanesindeki 15 ile mayıs
kolonunun birleştiği rakam………….135
dir. O halde bu tarihler arasındaki gün adedi
219 135 = 84 olur.
İki tarih arasındaki gün sayısını gösterir tablo (1)
Gün Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım Aralık
1 1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335
2 2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336
3 3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337
4 4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338
5 5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339
6 6 37 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340
7 7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
8 8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
9 9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343
10 10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344
11 11 42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
12 12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
13 13 44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347
14 14 45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348
15 15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349
16 16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350
17 17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351
18 18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
19 19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353
20 20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354
21 21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
22 22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
23 23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357
24 24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358
25 25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359
26 26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360
27 27 58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
28 28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
29 29 (x) 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363
30 30 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364
31 31 90 151 212 243 304 365

Bu takvim, bir ayda belli bir günden diğer ayın aynı gününe kadar olan gün sayısını yani 1, 5, 10 …. gününden, diğer herhangi bir ayın 1, 5, 10 …. gününe kadar kaç gün olduğunu gösterir, örneğin 10 Ağustos vadeli bir senet 10 Mayısta işleme konulsa bu iki tarih arasındaki gün şöyle bulunur İkinci Tabloda;
10 Mayıstan 10 Ağustosa kadar kaç gün olduğunu bulacağımıza göre; Mayıs kolonunda Ağustosa kadar iner ve 92 sayısını buluruz. Yukarıda bulduğumuz bir ayın herhangi bir gününden diğer ayın aynı gününe kadar olan süre idi. Aranılan gün, bir ayın bir
İki tarih arasındaki
OCAK ŞUBAT MART
Şubat 31 Mart 28 Nisan 31
Mart 59 Nisan 59 Mayı» 61
Nisan 90 Mayıs 89 Haziran 92
Mayıs 120 Haziran 120 Temmuz 122
Haziran 151 Temmuz 150 Ağustos 153
Temmuz 181 Ağustos 181 Eylül 184
Ağustos 212 Eylül 212 Ekim 214
Eylül 243 Ekim 242 Kasım 245
Ekim 273 Kasım 273 Aralık 275
Kasım 304 Aralık 303 Ocak 306
Aralık 334 Ocak 334 Şubat 337
Ocak 365 Şubat 365 Mart 365
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
Ağustos 31 Eylül 31 Ekim 30
Eylül 62 Ekim 61 Kasım 61
Ekim 92 Kasım 92 Aralık 91
Kasım 123 Aralık 122 Ocak 122
Aralık 153 Ocak 153 Şubat 153
Ocak 184 Şubat 184 Mart 181
Şubat 215 Mart 212 Nisan 212
Mart 243 Nisan 243 Mayıs 242
Nisan 274 Mayıs 273 Haziran 273
Mayıs 304 Haziran 304 Temmuz 303
Haziran 335 Temmuz 334 Ağustos 334
Temmuz 365 Ağustos 365 Eylül 365
gününden diğer ayın başka bir gününe kadar olan süre İse (örneğin 10 Mayıstan 15 Ağustosa kadar olan gün ise) şöyle hareket ederiz.
Yine Mayısın 10’undan Ağustosa kadar olan süreyi bulmak için Mayıs kolonundan ağustosa inerek 92 sayısını buluruz. Aranılan süre 10 Ağustos olmayıp 15 Ağustos olduğuna göre buna 5 ekleriz. Böylece aradığımız gün sayısı 92 + 5 = 97 olur.
Durum bunun tersine ise, yani aranılan gün 10 Mayıstan 6 Ağustosa kadar olan süre ise 92 sayısını bulduktan sonra 6 Ağustos,
10 Ağustostan 4 gün evvel olduğundan 92’den
4 çıkarır ve 88 sayısını buluruz.

NİSAN MAYIS HAZİRAN
Mayıs 30 Haziran 31 Temmuz 30
Haziran 61 Temmuz 61 Ağustos 61
Temmuz 91 Ağustos 92 Eylül 92
Ağustos 122 Eylül 123 Ekim 122
Eylül 153 Ekim 153 Kasım 153
Ekim 183 Kasım 184 Aralık 183
Kasım 214 Aralık 244 Ocak 214
Aralık 244 Ocak 245 Şubat 245
Ocak 275 Şubat 276 Mart 273
Şubat 306 Mart 304 Nisan 304
Mart 334 Nisan 335 Mayıs 334
Nisan 365 Mayıs 365 Haziran 365
EKİM KASIM ARALIK
Kasım 31 Aralık 30 Ocak 31
Aralık 61 Ocak 61 Şubat 62
Ocak 92 Şubat 92 Mart 90
Şubat 123 Mart 120 Nisan 121
Mart 151 Nisan 151 Mayıs* 151
Nisan 182 Mayıs 181 Haziran 182
Mayıs 212 Haziran 212 Temmuz 212
Haziran 243 Temmuz 242 Ağustos 243
Temmuz 273 Ağustos 273 Eylül 274
Ağustos 304 Eylül 304 Ekim 304
Eylül 335 Ekim 334 Kasım 335
Ekim 365 Kasım 365 Aralık 365

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


54 − = 51