BANKA ŞUBESİ

Bankalar, faaliyetlerini, çeşitli ticari ve sınai hareketlerin yoğun olduğu yerlerde şube açarak genişletirler.
Bankalar, bir yerde şube açabilmek için, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının müşterek teklifleri ile Bakanlar Kurulu’ndan izin almaya zorunludur (Bank K. Mad. 7). Yine Bankalar, açılacak şubeler için en az sermaye ayırmaya da mecburdur, ( Banka sermayesi)

Bankalar istedikleri kadar şube açamazlar, açılacak şubelerin sayısı, Banka öden miş sermaye ve ihtiyatları toplamı ve faaliyette bulunduğu şehir ve kasabaların nüfusu ile sınırlıdır (Bank. K. Mad. 6).
maz.

Çeşitli şehirlerde şubeleri bulunan bankalar için kanunun aradığı en az sermayenin haddi; Merkez ve şubelerinin bulundukları şehirlere ait hadler ayrı ayrı hesap edilmek ve toplanmak suretiyle saptanır. Bir şehirdeki şubeler bu hadlerin hesabında bir şube itibar olunur.

Yabancı bir memlekette kurularak Türkiye’de şube açan bankaların da aynı koşullara uyması zorunludur.
Bankalar şube açmak için, Bakanlar Ku rulu’nun iznini aldıktan sonra, o yerin en büyük idare amirine resmen başvururlar. Mâliyeye gereken beyannameyi vermek ve Ticaret Odasına da kaydolmakla yükümlüdürler.

Şube açmak için izin aldıktan sonra bir sene içinde faaliyete geçilmezse, bu izin Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca iptal edilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


43 + = 52