BANKA SERMAYESİ

1) Bankanın statüsünde gösterilen sermaye miktarı, itibari sermaye, tescil edilmiş
sermaye terimleriyle ifade edilir. İtibari sermaye (nominal) kurucu ortaklarca kararlaştırılmış bir rakamdır.
Ortakların kuruluşta ve apel yapıldıkça ödemekle yükümlü bulundukları miktar, taahhüt edilmiş sermayedir. Nominal ve taahhüt edilmiş sermaye ayrımının yararı; ilerde ayrıca sermaye artırmağa gitmek zorunluğu olmaksızın dışarıya hisse senedi satabilmek imkânını saklı tutmasındadır.
Taahhüt edilmiş sermaye, ödenmiş ve ödenmemiş olarak ikiye ayrılmaktadır.

2) İktisadi fonksiyonları bakımından, bankanın sermayesi ile ihtiyatı arasında fark bulunmamak gerekir, ihtiyat da sermayeye çevrilebilir ve sermaye fonksiyonu görebilir. Örneğin milli bankalarımızdan birinin bugün müsecce! sermayesi 40 mlyon olduğu halde ihtiyatları 1.5 milyarı aştığından en güçlü ve en önde sayıldığını görmekteyiz.

3) Sermayeyi, Kâr gayesiyle işletilen iktisadi değer olarak tanımlayanlar vardır.

İş bankalarıyla çeşitli alanlarda orta ve uzun vadeli kredi işlemlerinde ihtisaslaşmış bankalar sermayelerinin önemli bir kısmını sınai yatırımlarda ve diğer plasmanlarda kullanmaktadırlar. Modern mevduat bankalarında ise, yalnız iş yerlerine bağlanmış para, ödenmiş sermayeyi kat kat aşmaktadır. Sermaye ile mevduat yani kâr gayesiyle işletilen iktisadi değer arasındaki oran % 30, % 50, ‘% 100 ve daha fazla olmaktadır. Milli Bankalarımızdan birinin 40 milyonluk sermayesine karşılık 45 milyarlık mevduatı işletmesi gibi. Açık ve gizli ihtiyatları da banka sermayesi sayılmaktadır. Bankalarda asıl sermaye fonunu, öz kaynakların değil, mevduatın sağladığı bir gerçektir.

4) Mevduat sahiplerini korumak ve güvenlik koşullarını kuvvetlendirmek amaciyle; Bankaların toplayabileceği mevduata, iktisap edecekleri gayrimenkullere, iştiraklere bağlayacakları fonlara ve diğer bir kısım aktiflere, sermaye ve ihtiyat ile orantılı sınır konmaktadır. “Ticaret Kanunu” ve “Bankalar Kanunu” nda bu konuda hükümler vardır. Örneğin bir Bankanın kurulabilmesi için en az

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


1 + 7 =