BANKA SENETLER SERVİSİ VE YAPTIĞI İŞLER

SENETLER SERVİSİ VE YAPTIĞI İŞLER

Bankalarda senetler üzerine çeşitli işlemler yapmakla görevli servis, Senetler Ser visi’dir. Kadrosu iş hacmine göre düzenlenir. Yaptığı işlerin başlıcaları şunlardır

Senet iskonto etmek,

Vesikali, vesikasız senet iştira etmek,

Ticarî senetler üzerine borçlu cari hesap açmak,

Şube ve muhabirlerle şahıslardan gelen senetleri tahsil etmek,

. Cüzdanda bulunan senetleri reeskont ettirmek,

Ciranta ve aval suretiyle imza vermek ve kabul kredisi açmak.

Bu konular hakkında esasa geçmeden önce açıklamada bulunmak yararlı olur

1) Senet iskonto etmek

Ticaret aleminde senetlerden önemli bir kısmı döner dolaşır bankalarda toplanır. îte tisadi hayatta bankaların çok önemli rolleri ve fonksiyonları vardır. Bir memlekette işle tilemeyen nakdî sermaye varsa, bunları bankalarımız çeşitli araç ve tedbirlerle kendisine çeker ve böylece kasalarında biriken paraları işletmek imkânına sahip olurlar.

Buna karşılık binlerce ticarethane ve kuruluşlar, alışverişleri dolayısiyle borçlularından para yerine aldıkları senetleri, imkân buldukça bankalara kırdırarak paraya çevirmek yolunu bulurlar. Ancak banka rasgele bir kimsenin senedini iskonto edemez.

Banka, kasasından çıkaracağı paraları, vadesinde tahsil edileceğine inanmadıkça iskonto yapmaz, yaparsa alacağı; tehlikeye düşebilir. Bu bakımdan senetleri iskonto için bankaya veren kimselerin ticari durumunu, öz sermayesini, taahhütlerine bağlılığını ve mo ralitesini incelemek ve araştırmak gereğini duyar. Şu halde;

Senetler servisi, Iskonto işlemi yapmadan önce senetle borç para almak isteyen kimsenin veya kuruluşun istihbaratını yaptıracak, o müşterilerin mali ve itibari durumu banka ile çalışmaya elverişli görülürse iskonto kredisi açabilecektir.

Kredi açmak ve açtırmak yetkisi Banka Jestiyonuna aittir. Müdürlerin izni alındıktan sonra servis, iskontoya verilen senedin kanuni nitelikte olup olmadığını, gerçek alışverişe dayanıp dayanmadığını inceler. Yani bir muvazaa senedi olmamasına dikkat ve itina gösterilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 4 = 4