BANKA MUHAFAZA ÜCRETLERİ

MUHAFAZA ÜCRETİ

Bankalara emaneten ya da rehinli olarak verilen kıymetli madenler, menkul kıymetler ve malların veya umumi mağazalara, ambarlara verilen emtianın muhafazasına karşılık alınan ücrete denir.

Muhafaza ücretine “Serbest depo ücreti” de denilir. Tarifeler, emanet olarak verilen menkul kıymet ve emtianın değer ve niteliğine ve mahalli depo şartlarına göre değişir. Ücretler muhafaza süresi ile de orantılı olur.

Kasalarda müşterek muhafaza altında saklanan kıymetli madenler ve menkul kıymetlerin sigortası müşterinin talimatına bağlı tutulursa da; depolara konan emtia, primi müşteriye ait olarak sigorta ettirilir.

1) Ödünç para verme işleri ile müterafik (bir arada) olarak

Bankalarca alınacak muhafaza ücretleri 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu ile saptanmış bulunmaktadır. Kredilerle ilgili muhafaza ücretleri saptanmış olan miktarın üstünde alınamaz. Bugünkü yasaya göre

Esham ve Tahvilât Karşılığı Kredilerde Muhafaza Ücreti; Rehinli menkul kıymetlerin nominal değerleri üzerinden ve hesap açılış tarihinden itibaren yılda bir defa olmak üzere en çok % 1 dir.

Emtia karşılığı kredilerde muhafaza ve murakabe ücreti; Faiz tahakkukuna esas teşkil eden âdat yekûnu üzerinden yıllık en çok % 1 dir.

Altın karşılığı kredilerde muhafaza ücreti; Rehinli altınların piyasa rayici üzerinden ve hesap açılış tarihinden itibaren yılda bir defa olmak üzere en çok % 1 dir. Bunun dışında,

2) Serbest olarak emaneten bankaya bırakılan

Esham ve tahvilât için nominal kıymetleri üzerinden yıllık % 02 ve en az 5. TL. dır.

Altın muhafaza ücreti; Piyasa rayici üzerinden yıllık % 02 ve en az 5. TL. dır.

Kapalı zarf ve çıkan muhafaza ücreti de; Tevdi olunan kapalı zarf ve çıkınlardan yıllık maktuen 15. TL. alınır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


39 + = 41