BANKA MUHABERAT SERVİSÎ

MUHABERAT SERVİSÎ

Herhangi bir kuruluş ve işletmede, özellikle Bankalarda gelen kuryeyi açıp dağıtmak, çıkan kuryeyi göndermek, muhaberat dosyalarını açıp saklamakla görevli servislere bu ad verilir.

1) Servis teşkilâtı

Her kuruluşun, Bankanın iş hacmine ve özelliğine göre organize edilir. Haberleşme adı verilen bu servise yerine göre bir Müdür, bir kaç şef ve yetecek kadar memur verilir. Aralarında görev bölümü yapılır.

Bir bankanın Muhaberat servisi; Genel Müdürlük ve Şubeler olmak üzere ikiye bölünür.

Çeşitli yerlerden gelen kuryeyi açıp dağıtmak işinde izlenen yöntem şudur Bu servisin yetkilileri gelen kuryeyi açtıktan ve ilgili servislere gidecekleri ayırdıktan sonra bir liste ile dağıtımına geçilir. Gizli ibaresi ile ya da mükerrer numara ile veya Teftiş Heyetine gelen mektuplar açılmadan ilgililere verilir.

2) Gelen kuryeyi açıp dağıtmak

Normal ve taahhütlü mektuplar, Bankanın güvendiği ve görevlendirdiği bir memur aracılığı ile alınır ya da, posta müvezzileri tarafından getirilir.

Taahhütlü zarflara ait posta mekbuzları nın göndereni, geldikleri yer, tarih ve numaraları bir deftere kaydedilerek makbuzlar yetkililere imzalatılır.

Gelen kurye vakit kaybedilmeksizin Müdürlük ya da, Müdürlük adına servis şefi tarafından açılır ve mektupların hangi servise ait oldukları üzerlerine işaret edilir. Kaydedildikten, gelen sıra numarası verildikten ve tarih damgası basıldıktan sonra imza karşılığında (örneği aşağıda) bir liste ile servislere dağıtılır.

3) Çıkan kuryeyi göndermek

Çeşitli servislerden yerlerine gönderilmek üzere muhaberata gelmiş olan dekont, mektup, hesap hülâsası ve diğerleri ekleri ile birlikte kontrol edildikten, gideceği yerin özel numarası ile genel numarası verildikten sonra zarflanır ve P.T.T. ye gönderilir.

Suret veya kopyalarda giden dosyalara ait oldukları yerin sırasına göre klase edilir. Yani giden mektuplar dosyası; Bankalar, Şubeler, Eşhas, Kuruluşlar diye ayrılarak yerlerine takılır.

Gizli yazılan mektuplar, mükerrer numara ile ayrı bir dosyada ve bir yetkilinin sorumluluğu altında saklanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*