Banka Mevduat

2 milyon Lira sermaye şarttır. Bu miktar, nüfusu 1 milyondan fazla şehirlerde 5 milyondan ve nüfusu 500 binden fazla, 1 milyondan az şehirlerde 3 milyondan az ola
Yukarıdaki hadlerin hesabında bir bankanın aynı şehir ve kasaba sınırları’ içindeki şubeleri bir şube itibar olunur.

Ödenmiş sermaye ve ihtiyatları toplamı

10 milyondan fazla olan bankaların, nüfusu 20 binden az şehir ve kasabalarda açacakları şubeler için de en az 100 bin lira sermaye ayırmalarına, Ticaret Bakanlığı’mn görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca izin verilebilir.

Bankalar, genel nüfus sayımlarından sonra ilk neticelerin İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayımını izleyen bir yıl içinde şubelerine ayırmaları gereken sermaye miktarlarını bu madde hükümlerine göre artırmaya zorunludurlar (Bank. K. Mad. 6).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 22 = 29