BANKA KASA KONTROL FİŞİ

Kasadan yapılan ödemelerde, ödeme fişi kesildikten ve yetkililerin kontrolünden geçtikten sonra vezneye gönderilirken bir parçası fişe yapıştırılan ve diğer parçası müşteriye verilen numaralı küçük fişlere “Kontrol fişi” denir, örneği aşağıdadır.

Herhangi bir yanlış yere ödemeyi önlemek için kullanılan bu numaralı fişle müşteri vezneye başvurduğunda, veznedar ödeme fişindeki kontrol fişiyle karşılaştırır ve bu parçayı da ödeme fişine ekliyerek ödenmesi gereken paranın gerçek istihkak sahibine ödediğini belgelemiş olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 50 = 53