BANKA KASA HESABI

BANKALARDA KASA HESABI

Kasaya giren ve çıkan paraları ve de mevcudu saptamak için kullanılan bir hesap tır. Yani doğrudan doğruya kasa ile ilgili ödeme ve tahsilatın kaydedildiği bir hesaptır.

Kasaya yatan (giren) paralar kasanın borcu, kasadan ödenen veya çıkan paralar da kasanın alacağı demektir. Bu duruma göre;

1. Hesabın giriş (borç) çıkış (alacak) toplamları biribirine eşit olursa kasada mevcut olmadığı anlaşılır.

2. Hesabın borç toplamı, alacak toplamından fazla ise aradaki fark kasada bulunması fereken mevcudu gösterir.

3. Hesabın alacak toplamı borç toplamından fazla olamaz. Çünkü giriş ve çıkışlar hesaba aynı değer ile geçirildiğinden giren paradan, fazla çıkması olanaksızdır, örneğin kasaya 5.000. lira girmişse 5001. lira çıkamaz. Böyle bir durum karışısında kayıtlarda hata yapıldığı anlaşılır ki, hatanın bulunması ve bu hesabın düzeltilmesi gerekir.

Kasa hesabının yevmiye defterine işleni

şini göstermek İçin bir ödeme ve bir tahsilat işlemine örnek verelim (A) işletmesinin 26.8.197… günündeki peşin satışı 1580.60, peşin mal alışı da 4200. lira olsa

Açıklama Borç Alacak

15 26.8.197… r Kasa hesabı Mal veya emtia hesabı Bugünkü peşin satış tutarı olarak 1.580 60 1.580 60

16 26.8.197… Mal veya emtia hesabı Kasa hesabı Satıcı Mahmut Yılmaz firmasından peşin alı 4.200 4.200

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*