BANKA KASA FİŞİ

BANKALARDA KASA FİŞİ

Para olarak ödeme ve tahsil için muhasebe ve servisler tarafından vezneye gönderilen fişler ki, niteliğine göre kasa tediye (ödeme) fişi, kasa tahsil (alındı) fişi olarak ikiye ayrılır. Genellikle ilk bakışta kolayca anlaşılabilmesi için ödeme fişleri beyaz renkte, tahsilat fişleri de kırmızı renkte hazırlanmadadır. Kasa işleminin tersine, karşılıklı bir ödeme ve tahsili kapsadığı için kasadan dolaştırılmayan fişlere de “Mahsup ya da Muhasebe fişi” denilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*