BANKA İŞTİRAKLERİ

Bankalar gerektiğinde Sanayi hareketlerine katkıda bulunmak ve bu sanayinin ge. Üşmesine yardımcı olmak üzere kaynaklarından bir kısmını iştiraklere bağlarlar yani ortak olurlar.
Bu katılmaların, bankanın öz varlığını ve kaynaklarını zorlamayacak düzeyde olması için bir iştirak politikası tesbit edilir.

1) Bankaların iştirak politikası, yatırım tröstlerinden ve Holdinglerden farklıdır. Yatırım tröstleri ve benzerleri, çeşitli değerlere sermayelerini yatırmak suretiyle zarar ihtimallerini azaltmağa çalışırlar. Genellikle hisseleri, ilgili firmaların genel kurullarına katılma fırsatı olmayacak kadar ufaktır, Bankalar ise İdaresini Kontrol edecek veya etkileyecek şekilde az sayıdaki firmaya iştirak etmeyi tercih ederler.
Holdingler birbirleriyle ilgili firmaların kontrolünü ellerine geçirerek bunların faaliyetini koordine eden kuruluşlardır. Holdingin sermaye yatırdığı firmalara bağları köklü ve süreklidir.

Bankaların kendi iştiraklerine bağları holdinglere kıyasla esnek ve daha istikrarsızdır. Bankalar, menfaat gördükleri ve hisse senedi en yüksek fiyatını bulduğu takdirde iştiraklere ait aksiyonları elden çıkarabilirler.
2) Sanayicilikte eleman sorunu çok önemlidir. Bu bakımdan, özellikle yeni kurulan sanayi teşebbüslerine; kuruluş ve idare çalışmalarını yürütecek ehliyetli ve tecrübeli bir müteşebbis varsa, yatırım avantajlı ise. devletçe izlenen politikaya ve siyasi telkinlere uymak gerekiyorsa, iştirak ederler.

3) Bankalar, iştirakte menfaat gördükleri kuruluşlara hakim olmayı ön plâna alırlar. Örneğin; Bugün ileri ülkelerde dahi aile şirketi olarak faaliyet gösteren işletmeler vardır. Bunların çoğu miras yolu ile intikal etmiştir. Mirasçılar arasında çıkacak anlaşmazlıklar yüzünden bir bankanın yardım ve desteğine ihtiyaç duyarlar. Firmanın durumunu yakînen bilen banka, güçlükler dolayısıyie yeni kredi istenildiğinde, kontrolü elde tuta cak miktarda hisse senedi devredilmesini de isteyebilir.
Yine; durumunu ümitli gördükleri için, kendi yatırımlarıyle rekabeti önlemek için yada birikmiş fonlarını işletmek için Bankaların yatırıma ve iştirake katıldıkları görülmektedir. Bir bankanın ortaklar arasında bulunması o sanayi işletmesi için daima kuvvet sayıldığından bu çeşit teşebbüsler de bankaca çoğu defa olumlu karşılanır.

4) Bankanın iştirak ve yatırım politikasının, kendi yapısını zorlamayacak ve mali riski artırmayacak doğrultuda olması gerekir. Bu hakımdan bankalar, çok defa yatırım riskini diğer bankalarla ve iş alanında ihtisaslaşmış kurumlarla paylaşma çare ve tedbirlerine başvururlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


47 + = 56