BANKA İHTİYATLARI

Banka ihtiyatları bir emniyet unsuru olarak ve ilerde doğabilecek zararlara karşılık olmak üzere yıllık kârdan ayrılan fonlardır.

İhtiyat akçe ayrılmasının amacı, bankanın yapısını kuvvetlendirmek ve mali kudretini artırmaktır.
Banka ihtiyatları öz kaynakların arasında ve sermayenin yanında yer alır. Bunlar ya kanunen veya statü hükümlerine göre ya da genel kurul kararlarına uyularak ayrılır.

Bizim yasalarımıza göre anonim şirket olarak kurulması gereken Bankalar; ödenmiş sermayenin beşte birini (% 20’sini) buluncaya kadar her yıl sâfi kârlarının % 5’ini ihtiyata ayırmakla yükümlüdürler (T.K. 466). Buna kanuni yedek akçe denir.

Yine yıllık sâfi kârdan, ilerde vukuu muhtemel zararlar karşılığı olarak % 5 oranında ihtiyat ayrılır (Bank. K. 35/1). Ayrılan bu karşılık ödenmiş sermayenin tamamına eşit oluncaya kadar devam eder ve zarar olursa bu karşılıktan yapılacak mahsuplar tamamen bitirilinceye kadar yeniden karşılık ayrılır (Bank, K. 35/2).

Bankalar ihtiyatlarının tamamını, (bilançonun tasdikinden sonra bir ay içinde) Devlet iç istikraz tahvillerine veya amortisman ve kredi sandığı tahvillerine yatırmaları lâzımdır (Bank. K. 36/1). Zarar olduğu zaman, Bankalar bu tahvilleri piyasada satmakta ve diledikleri şekilde elden çıkarmakta serbesttirler (Bank K. 36/2).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


97 − 89 =