Banka Bonosu Nedir?

MEVDUAT BONOLARI

Bunlar b çeşit vadeli tasarruf hesabıdır. Bono, Bankanın aldığı mevduat karşılığında müşteriye olan borcunu gösteren bir senettir.

Mevduat bonoları eskiden hamiline de tanzim edilirdi. Muhafaza ve özellikle vergi bakımından sakıncası görüldüğü için hamiline mevduat bonosu sürümden kaldırılmıştır. Bu bakımdan bankanın tevdiat karşılığında verdiği bonolar “Nam’a Ad’a” yazılıdır.

Mevduat bonoları vadesiz tasarruf mevduatı grubunda.yer alır. Faizleri vade sonunda hesaplanır. Bonolara yapıştırılan damga pulu bedelleri sırf teşvik olsun diye müşte

riden alınmaz Bankanın kendi giderlerinden ödenir.

Vadeli Mevduat Bonoları, Bankalar kendileri bastırırlar. Örneği aşağıdadır

BANKASI A.Ş.

Vade Tarih

Meblâğ No.

VADELİ MEVDUAT BONOSU

(Mudi ismi yazılacak)…………………

………….den kendi adına kaydedilmek

üzere……………….TL. alınmıştır. Bu

meblâğı…………tarihinde yıllık………..

……………faizle birlikte yani toplam

…………….Tütk Lirası kendisine ödenecektir.

Paranın faiziyle birlikte alınması için

bu bononun parayı yatıran………………

………..tarafından usulüyle ibra ve imza

edilerek Bankamıza geri verilmesi şarttır.

….. Bankası A. Ş.

Mevduat bonolarına “Mevduat ilmühaberi” de denir.

Basılı olan bonolar arasına karbon kâğıdı konularak iki nüsha düzenlenir. İkinci yaprağı servisinde saklanır.

Bononun bedeli kasa tahsil fişiyle alınır, bono yetkililerce imza edildikten sonra müşteriye verilir.

Bonoların kaybedilmesi halinde müşteriden bu konuda bir gazete ilânı istenir. İsterse kendisine sureti verilir, bu durumda kendisinden taahhütname alınır ve ayrıca bononun üzerine “Suret” damgası basılır.

Vadeli mevduat bonoları başkalarına devredilemez.

Bonoların faizleri vade bitiminde hesaplanır ve bononun geri alınması karşılığında ödenir.

Vadesinde alınmıyan bononun faizli bakiyesi “Vadesiz tasarruf mevduatı a) Cari hesaplar Vadesinde ödenmiyen mevduat bonoları” hesabına aktarılarak müşteri emrinde tutulur, bu tarihten sonra faiz yürütülmez.

1 Comment on Banka Bonosu Nedir?

  1. Hazine bonolarını tahvilleri bankalar acıga satarlar banka batınca güvencesi yokkk…….. Mevduatın kaydı kuydu olmasada tmsf garantsinde

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*