BANKA BİLANÇOSU

A ÖNEMİ
Bankalar, kendi sermayelerinden çok, Tasarruf ve tevdiat sahiplerinin paralarını işleten işletmeler olmak bakımından; çıkaracakları bilançolar kendileri için olduğu kadar, halk için de o derece önemlidir.

Banka bilançoları pay sahiplerine idare meclislerine ve müdürlerine, durumlarını bilmek ve reklâm etmek imkânını verdiği gibi, Bankanın gücü ve saygınlığı hakkında halkın bilgi edinmesine de yarar. Bu nedenle kanun, Bankaları belli formüllerle bilanço tanzimine mecbur tutmaktadır.

2999 sayılı “Bankalar Kanunu” uyarınca (Mad. 51) Bankalar, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca. ortaklaşa saptanan formüle (tip bilanço) uygun bilanço çıkarmağa ve bilançolarını genel kurulun toplanma tarihinden itibaren 1 ay içinde Maliye ve Ticaret Bakanlığına vermeğe ve aynı süre içinde biri “Resmi Gazete” olmak üzere 2 gazete ile yaymaya ve duyurmaya mecburdur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 39 = 42