BANKA AVANSI

Doğrudan doğruya tüccar ve müşterilere açılan kredilere genel olarak “banka avansı” denir. Avans ile iskonto arasında, kredi tekniği ve karakteri bakımından fark vardır,

İskonto, bir malm satışından bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek zaman için ticari senedin kırılarak tüccara ihtiyacı olduğu likiditeyi sağlamaktır. Her Iskonto işlemi gerçekte bir alış verişe dayanır. (Hatır senetlerinin iskonto edildiği de görülür.)

Avans ise, Kasa muamelelerini yürütmek için istenilen kısa vadeli ve cari hesap şeklinde açılan kredilerdir. Müşteriler genellikle mevduatını, avans aldığı bankada bulundurur. Tahsilat ve ödemelerin seyrine göre, müşterinin hesabı alacaklı ve borçlu durumuna geçer.

Banka avansı, teminatlı olur, (maddi teminat karşılığı kredilerde olduğu gibi) teminatsız olur, (açık kredi ve kefalet imzalı borçlu cari hesaplarda olduğu gibi) ( avans). Avansın, borçlu müşteriler için avan
tajı; formalite zorluğu olmaması ve her seferinde damga pulu yükümlülüğüne girmemesidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 5 = 3