BALANS

Mizan, muvazene, tevazün, ölçü anlamlarına gelen bu terim daha çok, günlük kasa ve muhasebe fişlerinin borç ve alacak kolonlarda yekûn halinde yazıldığı bir cetveldir.
Borç ve alacak kayıtlarının toplam olarak denkleşmesi demek olan Balans Cetveli’ nin Banka muhasebelerinde önemli yeri vardır. Çünkü muhasebe defterlerine günlük olarak geçirilen bütün kayıtlar, Balans cetveliyle kontrol edilir ve hesapların karşılıklı olarak tutturulması sağlanır.
Balans’ın düzenlenmesi
Yaptığı işlemlerin gereği olarak her servis, gün içinde düzenlediği muhasebe fişlerini (Kasa ve mahsup fişlerini) akşam üzeri primonata adı verilen bir bordroya teker teker yazarak ve toplamlarını alarak dökümünü yapar ve pirimonata ile birlikte fişleri muhasebe servisine verir. Böylece kasa ve muhasebe fişleri muhasebede toplanmış olur.
Bu fişler, kasa fişleri tediye ve tahsil, muhasebe fişleri borç ve alacak olmak üzere gruplandırılır, ayrıca gruplar içinde de defterikebir hesap isimlerine göre ikinci defa sınıflandırılır.
Böylece her defterikebir hesabına kasa ve muhasebe yoluyla geçecek borç ve alacak kayıtlarıyle ilgili fişler belirlenmiş olur. Hesap isimlerine göre sınıflandırılmış olan fişler, hem defterikebir kaydını ve hem de defter kayıtlarının kontrolünü sağlamak ve de işlemlerin muzaaf usule göre karşılıklı olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmek için toplam ve sayıları itibariyle bir cetvele dökülür ki buna Balans (defterikebir muvazene cetveli) denir, örneği aşağıdadır

Dahildeki Bankalar Yabancı Paralar Senetler Cüzdanı Açık Krediler Kefalet Mukabili Krediler Emtia Mukabili Krediler Senet Mukabili Kned’ler Sair Mütenevvi Tem. Muk. Kr.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


65 − = 56