Bağımsız dış denetime tabi kuruluşlar hangilerdir?

Bağımsız dış denetime tabi olan kuruluşlar şunlardır:
1) Aracılık faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar,
2) Aracı kurumlar,
3) Yatırım fonları,
4) Yatırım ortaklıkları,
5) Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sında işlem gören anonim ortaklıklar,
6) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabuletmiş bulunan anonim ortaklıklardan çıkarılmış sermayeleri 2 milyar TL ve aşanlar,
7) Kayıtlı sermaye dışında olup ödenmiş sermaye tutarı 5 milyar TL ve daha fazla olanlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*