ÂZAMİ FİYAT

Piyasalarda geçen fiyatlar üzerinde bir müdahalede bulunarak, bunların yerine göre belli bir seviyeyi aşmaması ya da belli bir seviyeden aşağı düşmemeleri için uygulanacak fiyata âzami fiyat denir., Daha sade bir deyimle; bir malın satılabildiği en yüksek fiyattır.

Asgari fiyat gibi azami fiyat da “piyasa fiyatları” karşısında bir müdahale ile meydana çıkan “narh fiyatları” katagorisine girer.

Azami fiyattan maksat, Devlet veya yetkili mahalli idarelerce bazı mallar fiyatında aşılması yasaklanan bir üst çizgiyi belirlemek ve sağlamaktan ibarettir.

Asgari fiyatlar daha çok bunalım zamanlarında tatbik edilmek üzere, üreticilerin çıkarlarını korumak amacıyla tesbit edildiği halde, azami fiyatlara, özellikle harp ve enflasyon zamanlarında tüketicilerin çıkarları için başvurulmaktadır. Bilindiği gibi, bu gibi hallerde fiyat seviyesinin genel bir yükseliş eğilimi göstermesine karşılık, bazı değişmez ve dar gelirliler (memurlar ve işçiler gibi) bu fiyat yükselişinin az çok gerisinde kalırlar. İşte bu zümreler bakımından meydana çıkan gelir gider dengesizliğini bir ölçüde hafifletmek üzere Devlet özellikle büyük halk yığınlarının yaşam ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından önemli madde ve malların fiyatlarını sınırlamakta (yani bundan fazla satılmaz demekte) aşılması yasak üst çizgileri belirlemektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


13 − 12 =