AYNİYAT MUHASEBESİ

Devlet dairelerinde ve bazı büyük kuruluşlarda mevcut her çeşit levazımatın (ayniyatın) giriş ve çıkış hareketlerini düzenleyen bir muhasebedir. Ayniyatın korunması için kendisine teslim edilen mağaza ve ambara mal giriş ve çıkışlarının hesabını tutan kimseye de “Ayniyat Muhasibi” denir.
Ayniyat Muhasipleri, kanunen paraya el süremezler. Ayniyatın muhasebeye giriş ve çıkış hareketinin belgesi ayniyat senedidir.

Girişler için bir çeşit senet demek olan belge “ayniyat tesellüm makbuzu” çıkışlar için düzenlenen senetler de “çıkış pusulası” adını alır.

a) Üç nüshalı olan “ayniyat tesellüm makbuzu” eşya, kırtasiye, mobilya, büro malzemeleri ve benzerleri gibi ayni değerlerin muhasebeye girişini düzenleyen belgedir. Birinci nüsha kontrol ve tetkik servisine (Devlette Sayıştay’a) gönderilir. Dip koçanı denilen üçüncü nüsha ise belli bir süre için muhasebede saklanır.

b) “Çıkış pusulası” da, eşya, kırtasiye, mobilya ve malzeme gibi ayni değerlerin çıkışında düzenlenir. Bunlar da üç kısımdır. Birinci parçaya talep müzekkeresi (istek kâğıdı) denir. Ayniyat muhasebesinden yapılacak çıkış bu istek kâğıdına dayanır. Diğer nüsha muhasebeye (Devlette Sayıştay’a) gönderilir. Üçüncü kopya da dip koçanıdır, belli bir süre muhasebede saklanır. Bu süre “Medeni Kanun” ve “Borçlar Kanunu” nda öngörülen zamanaşımı süresidir, ( zamanaşımı)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


26 − = 17