AYNÎ HİSSE SENEDİ

Anonim ve eshamlı komandit şirketlerde ortaklık payının ayın olarak (paradan başka Aynî sermaye, hukuk dilinde; bir teşeb değerler) yatırılan sermayesini temsil eden büsün kuruluşunda, konulan paradan başka
belgelere “Ayni hisse senetleri” denir. her türlü sermayeye denir.

Şirketin sermayesi iki çeşit olur Nakdi sermaye, ayni sermaye. Ayni sermaye, Şirkete paradan başka bir şeyin sermaye olarak yatırılması halinde sözkonusudur. örneğin, bir ticaretevi, mallar, ihtira beratı, alameti farika gibi. Tatbikatta bazı yasal kayıtlamalar nedeniyle, aynî sermaye yatırma yoluna gidilmediğinden, aynî hisse senedine de pek rastlanmamaktadır.

Kanun, gerek aynî sermayede, gerekse bunu temsil eden aynî hisse senedinde muvazaanın, hilenin önüne geçmek, paradan başka şeylere yüksek kıymetler takdir edilmesini önlemek, diğer ortakların ve sonradan hisse senedi satın almak isteyenlerin menfaatlerini korumak istemiştir.

Bir şirkete aynî sermaye koyan veya karşılığında aynî hisse senedi alan bir kimse, şirket kurulduktan sonra iki sene içinde hisse senedini başkasına devredemez. Böyle bir kişinin, hile ve muvazaa suretiyle yüksek fiyat koydurduğu bir mal karşılığında aldığı hisse senetlerini hemen paraya çevirerek şirketten veya ortaklık sorumluluğundan kurtulmasının önüne geçilmiştir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 36 = 38