AYLIK VE ÜCRETLER HESABI

Çeşitli kuruluş ve işletmelerde, işlerin yürütülmesi için çalıştırılan elemanların
Bu eşitlik yevmiyeden büyük defterdeki hesaplara yapılan aktarmaların doğru olduğunu gösterir.
Aylık vaziyetlerin borç ve alacak kolonlarının toplamı, yevmiyenin aylık kayıtlar toplamına eşit olması lâzımdır. Aksi halde aylık vaziyete tutmuş denemez. Bundan sonra bakiye kolonları da doldurulur. Bu kolonların ikisi de birbirine eşit olur. Aksi halde çıkan bakiyelerin yanlış alındığı anlaşılır. Aylık vaziyet örneği aşağıda gösterilmiştir.

emeklerine karşılık olarak verilen tutarların geçirildiği ve netice hesapları grubuna giren bir hesap türüdür.
Genellikle bu ödemeler günlük, haftalık, onbeş günlük ve aylık olarak gerçekleştiril mekte ve genel giderler bünyesinde aylık ve ücretler adı altında ödenmektedir.

Aylık ve ücretler, bir masraf hesabı olduğundan daima borçlandırılmak suretiyle kaydedilir. Yani ödenen aylık ve ücretler hesabın borcuna geçirilir. Ancak yanlışlıkla veya herhangi bir nedenle fazla ödenen maaş ve ücretlerin geri alınması halinde ve hesap döndfffi sonunda Kâr ve Zarar hesabına aktarılırken alacaklandırılır.
Bu hesap daima borç bakiyesi verir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


5 + 1 =