AYLIK VAZİYET

Muhasebe ile ilgili olarak her ay sonunda çıkarılan ilk esaslı kontrol vasıtası “ay lık vaziyet” dir.
Günlük deftere (yevmiye defterine) yapılan madde kayıtlarının büyük defterdeki (defterikebirdeki) hesaplara doğru geçip geçmediğini rakam bakımından kontrol etmek aylık vaziyet ile mümkün olur. Ama yevmiyeye yapılan yanlış madde kayıtlarını gösteremez.

Aylık vaziyet çıkarırken, hesapların tutması sorunu önemlidir. Vaziyette toplanan borç ve alacak tutar yekûnlarının birbirine eşit olması halinde “vaziyet tuttu” denir.

Burada esas itibariyle, büyük defterdeki hesapların folyo numaraları kolonu, hesapların adları kolonu, tutar kolonu, bakiye kolonu vardır. Tutar ve bakiye kolonları borç alacak olmak üzere ikiye bölünür. Böyle bir aylık vaziyet tablosunda 4 esas kolon bulunur.

Aylık vaziyete “aylık mizan” ya da “muvakkat mizan” da denir. Aylık mizan tutarları, bir evvelki ayın işlemlerini de beraber toplayacağından her ay bir önceki aya göre artar. *

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


4 + 6 =