AVALIN ŞEKLİ

Aval vermek de bir akittir. Akit sözle olmaz, yazılı olmalıdır. Aval şerhi poliçe veya alonj üzerine yazılıp imza edilmelidir (T.K. 613/1).

Bu hükme göre aval, ayrı bir mektup veya bir taahhütname ile verilemez. Kanun avali mutlaka poliçe veya buna bağlı alonj üzerinde görmek istiyor. Poliçede senetle alacağın birleşmesi esas olduğundan, senet dışında verilecek kefalete aval denilemez.

Poliçenin yüzüne, keşideci ile muhataptan başka birisinin yalnız imza koyması, aval’ı ifade eder. Çünki keşidecinin imzası, poliçeyi ortaya koymak (ihdas) anlamına gelir. Doğal olarak, poliçeden doğan borçları, keşideci kabul etmiş sayılır. Muhatabın imzası ise kabul anlamındadır. Keşideci ve mu taptan başka kişilerin (cirantalar dahil) poliçe yüzüne imza koymaları ise aval demek olur.

Aval veren, kefalet ettiği şahsın adını aval şerhinde açıklamalıdır. Aval veren, bu
şahsın ismi yerine sadece sıfatını yazmışsa, bu aval yine geçerlidir. örneğin “İlk ciranta lehine kefilim”, “Muhatap İçin avaldir” gibi. Bir istisna Şayet avalin kimin için ve rildiğ açıklanmamış ise, keşideci lehine verilmiş sayılır {T.K. 6)3).

Poliçede asıl borçlu muhataptır. Kanun keşideciyi neden tercih etmiştir? çünki ke şideci olmadan poliçe çekilemez, İkincisi, poliçe kabul edilmemiş de olabilir. Poliçe ödeninceye kadar bütün sorumluluk keşideci üzerindedir. Bu bakımdan keşideciyi korunmaya muhtaç saymak gerekir.

Aval beyanında, aval deyiminin veya buna benzer bir cümlenin kullanılması lazımdır. ‘‘Aval içindir” deyimiyle aval verilebileceği gibi “kefilim”, “aval suretiyle kefilim” biçiminde deyimler de kullanılabilir. Bu şerh lerin aval veren (avalist) tarafından imzalanması şarttır.

Bir mümessil de aval verebilir. Ancak bu mümessil temsil yetkisini aşmışsa T.K. 590. maddeye göre sorumludur. Aval keşi deciden başka bir kimse için verilecekse
Avalin kimin için verildiği açıklanacak,
Aval sözü veya buna benzer deyim kullanılacak.
Aval veren veya mümessil tarafından imzalanmış olacaktır.
Aval beyanı yazılmakla beraber, avalin kimin için verildiği açıklanmadan senedin arka tarafına ve sadece “aval içindir” diye imza atılmışsa, yine keşideci lehine verilmiş sayılır. Şu halde aval açık olmak yani üç unsuru kapsamak şartıyla poliçen’n yüzüne ve arka tarafına yazılabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


9 + 1 =