AVALI KİMLER VEREBİLİR

Aval üçüncü bir şahıs veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından verilebilir. Poliçe üzerine, henüz imzası bulunmayan üçüncü bir kişi tarafından aval maksadıyla imza konulması, o poliçeye az çok bir kıymet ve kuvvet kazandırabilir.

Ticaret Kanunu’na göre, senette imzası bulunan kişiler de aval verebilir. Ancak aval veren kimse, asıl borçlu durumunda ise (örneğin senedin muhatabı ise) hamil için bu poliçe kuvvetli sayılmaz. Hiç olmazsa, senette imzası bulunan şahıslardan birinin aval vermesi o senedin ödeme kuvvetini artırmış olmalıdır.

Örneğin, cirantalardan biri muhatap İçin aval vermiş olsa, o ciranta muhatap gibi sorumludur. Hamil vadesinde protesto süresini kaçırmış olsa, cirantaya müracaat hakkı kalmaz (T.K. 642). Fakat muhataba ve aval veren cirantaya rücu etmek hakkı vardır.

Senedi muhatap sıfatiyle kabul etmiş bir kimse, cirantalardan birine aval vermiş ise, hamil için yine önemli değildir. Çünki asıl borçlu zaten muhataptır. Muhatabın ödeme gücü ne ise odur.

Yine bir ciranta, kendinden sonra gelen ciranta için aval vermişse, bunun da hamil için bir yararı yoktur. Çünki bu ciranta kendinden sonra gelenlere karşı sorumlu ve borçlu durumundadır. Bu bakımdan uygulamadığı aval imzası çoğunlukla senette olmayan üçüncü şahıslar tarafından verilmektedir (T.K. 612).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 56 = 59