ASGARİ ÜCRET

Çalışanların ve. işçilerin asgari ölçüler İçinde İnsanca1 yaşama ve çalışma imkânına kavuşturulması için, işverenin işçiye ödemek zorunda bulunduğu en düşük ücrettir.
Sözleşme serbestliği, asgari ücret tes bitinde geçerli değildir. Bu bakımdan işçi ve işverenler kanunî en az ücretin altında hizmet anlaşması yapamazlar. Yani Kanunun tesbit ettiği en az ücretin üstünde kalmak kaydıyla, toplu iş sözleşmesi ile veya yargı organları tarafından en az ücret tesbiti mümkündür. Bununla beraber, kanuni asgari ücretin önemi, sosyal muhtevası bakımından çok büyüktür.
Özellikle iş piyasasında emek arzının çok bol olduğu az gelişmiş ülkelerde ücretlerin düşük olması, işçi örgüt ve sendikalarının yetersiz bulunması gibi nedenlerle asgari ücretlere kanun yolu ile müdahale etmek, sosyal adaletin sağlanmasında sık sık başvurulan bir yol olmakttdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


17 + = 20