ASGARÎ TARİFE

Bir memleketin, ithal edilecek mallardan almayı öngörüğü vergilerin en düşük sınırıdır. Gümrük vergileri için genellikle tek tarife uygulanmaktadır. Asgari tarifeler aslında çift tarife uygulanması hâlinde sözko nusu olabilir. Bu taktirde tarifelerden birisi “azami” diğeri “asgari” tarife adını alır.
Azami tarifedeki vergi hadleri, ticaret müzakerelerinde pazarlık konusu olmakta ve neticede bir takım indirimlere konu teşkil etmektedir. Fakat indirimler hiç bir vakit asgari tarife sınırının altına düşmez. Çünki asgari tarife, memleket ürünlerini himaye edebilen vergilerin alt sınırını çizmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


39 − = 38