ARZ VE TALEP

Arz, belli bir zamanda ve piyasada satışa çıkarılan emtia miktarını, talep de belli bir zamanda ve piyasada satın alınmak istenilen miktarı ifade eder.
Açıklamak gerekirse, talep ve arz hacimleri fiatla ilgilidir; ve ondan ayrı olarak tesbit ve tayin olunamaz. Arz ve talep kapasitesi fiyat dalgalanmaları karşısında devamlı değişme halindedir.
Şu halde bir malın arz ve talep miktarı belli ve sabittir. Bir emtia stokunun satışa sürülen miktarı fiata bağlıdır. Talebin piyasaya çıkan miktarı da yine fiyata bağlıdır. Bundan başka, fiyat, ürünü etkileyecek ilerdeki arz miktarını da tayin eder. Mevcut
fiyatlar talep hacmini kısmak veya genişletmek üzere gelecek talep miktarını da etkileyebilir. Buna karşılık gelecekteki arz ve talep kapasiteleri üzerinde yapılan tahminler ve bunlara dayanan vadeli işlemler piyasa fiyatını etkiler.
Tam rekabet şartlarının mevcut bulunduğu piyasalarda fiyat tesbiti, alıcı ve satıcılar arasında bir mücadele kaynağıdır. Satıcılar mümkün olduğu ölçüde pahalıya müşteri bulmak, alıcılar da ucuza mal etmek için devamlı çekişme halindedirler. Bununla beraber fiat takarrürü (ilk bakışta göründüğü gibi) başı boş değildir. Bir takım İktisat kurallarına bağlıdır. Rekabet fiyatını tayin eden faktörler arz ve talep miktarlarıdır.
Fiat, arz ve talebe göre teşekkül ederse de, arz ve talep miktarları üzerinde de etkilidir; karşılıklı bir bağlantı vardır. Arz ve talep üzerinde fiattan başka objektif ya da sübjektif etkenler de vardır Bir tablonun veya antika bir malm piyasaya arzı ve talebi subjektifdir. Belli bir piyasası ve bel
li bir rayici sözkonusu değildir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


30 − = 26