ARZ VE TALEP KANUNU

Bu kanun genel ekonomi ilminin kapsamına giren ve özellikle iktisadi faaliyetlerin düzenlenmesinde ve bununla çok yakından ilgili bulunan kıymet ve fiyat konularında önemli rol oynar.
Arz ve Talep Kanununun, çeşitli tarifleri yapılmıştır
a) “Fiat taleple doğru, arz ile ters orantılıdır.” diye yapılan tarif bugün için yanlış bir görüştür ve uyumlu değildir. Bir diğer tarifte
b) “Ticari emtia fiatları tüketim hacmiyle ters orantılıdır.” denmektedir. Fakat burada da fiatın teşekkülü tek cepheden incelenmiştir.
c) Arz ve Talep Kanunu biraz daha ileri giderek “Fiyatlar, arz edilen miktarlarla talep edilen miktarların eşit olacakları bir düzeyde takarrür eder.” şeklinde de tarif edilmiştir. Başka bir yerde de;
d) “Arz ve Tadep Kanunu, arz ve talebin birbirini karşılamak ve birbirini doyurmak hususundaki doğal eğilimine verilen bir isimdir.” denilmiştir.
e) Ama bugünkü anlayışta “Bütün şartlar sabit kalmak üzere ve genel olarak fiyatlar, arz azaldığı ve talep çoğaldığı zaman yükselir, arz arttığı ve talep eksildiği zaman düşer.” Bu yükseliş ve düşüşler, en son tarafların bir kısmının anlaşması, diğerlerinin aradan çekilmesiyle son bulur ki bu noktada fiyat takarrür eder.
Arz ve Talep Kanunu, ekonomik olaylar hakkında tam bir bilgi vermemekle beraber; kıymetleri, fiyatları belirleyen ve tanıtan et« kili bir kanundur. Yani insanların hırs ve menfaat duyguları, kişisel yararlanma arzuları üzerine meydana gelmiş arz ve talep kanunu, fiyatlar hakkında bize her ne kadar eksik bilgi verirse de daima gözönünde tutulması gereken fiyatlar mekanizmasında etkili ve önemli rol oynayacaktır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


7 + 3 =